15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

The Corts Foundation publiceert delen van relevante Japanse oorlogsbronnen. Senshi Sōsho deel 3: "The invasion of the Dutch East Indies" (2015), en deel 26: “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal” (2018) zijn eerder gepubliceert en als download op deze website beschikbaar. Delen van Senshi Sōsho 34 “Army Air Drive to the Southern Pacific Area” en Senshi Sōsho 5 “Operations in Burma” worden eind 2020 verwacht. Deze delen laten de Japanse visie op de gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog zien, en daarom is het ook goed dat de officieële Nederlandse visie hier ook wordt gedeeld.

In het standaardwerk van de Jong getiteld “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog”, dat in totaal uit veertien delen in 29 banden bestaat, zijn er drie delen gewijd aan de strijd in Nederlands-Indië. Het betreft de delen “Nederlands-Indië” 11a (1984), 11b (1985) en 11c (1986) bestaande uit vijf banden. De minister van Onderwijs en Wetenschappen verstrekte de opdracht tot het schrijven van de gehele reeks al in 1955. Het laatste deel 14 werd uiteindelijk gepubliceerd in 1991. Alle banden zijn door het NIOD reeds eerder gedigitaliseerd en online geplaatst op hun website, maar een selectie ervan is nu ook hier op de website van The Corts Foundation opgenomen vanwege de relevantie ervan voor het werk van de stichting.

Prof. dr. L. De Jong (1914- 2005) was directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (het latere NIOD) van oktober 1945 tot zijn pensionering in mei 1979. Hij is vooral bekend geworden door de 14-delige publicatie over Nederland en Nederlands- Indië in W.O.II en zijn bijdrage aan de televisieserie “De Bezetting” (1960- 1965, aflevering 16 over Indië).

ldejong  ldejong cover

In de eerste helft van deel 11a is onder meer de samenleving en het staatsbestel in Nederlands- Indië beschreven. De tweede helft beschrijft de opbouw van de defensie in Indië, tot en met de Japanse invasie. Vervolgens wordt in de eerste helft van deel 11b ingegaan op de strijd van Japan in Azië, terwijl de tweede helft zich voornamelijk richt op krijgsgevangenen en geïnterneerden en de aanloop naar de Indonesische onafhankelijkheid. Het laatste Indië-deel 11c betreft de strijdkrachten, koopvaardij, en de geheime diensten, de terugkeer naar Nederlands-Indië en de situatie na de Japanse situatie.

De digitale versie is hier te zien en als download beschikbaar:
De Jong deel 11a, eerste helft (1984, 572 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 10mb]
De Jong deel 11a, tweede helft (1984, 645 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 11mb]
De Jong deel 11b, eerste helft (1985, 516 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 11mb]
De Jong deel 11b, tweede helft (1985, 614 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 14mb]
De Jong deel 11c (1986, 758 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 18mb]

Aanvullend is het goed om hier te vermelden dat in deel 13 “Bijlagen/ Register (1988)” een overzicht van wijzigingen opgenomen. De periode 15 augustus 1945 t/m de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 is opgenomen in deel 12 “Epiloog” (1988), tweede helft. In deel 14 van de reeks “Reacties” (tweede helft) zijn onder redactie van derden het commentaar over onder meer Nederlands- Indië verzameld.

Lees meer op:
https://www.niod.nl/nl/het-koninkrijk-der-nederlanden-de-tweede-wereldoorlog/de-boeken
https://www.niod.nl/nl/download
https://www.niod.nl/nl/nieuws/heruitgave-de-bezetting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loe_de_Jong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Koninkrijk_der_Nederlanden_in_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_bezetting 

Journalist Herman Keppy heeft op vrijdag 29 november 2019 zijn nieuwe boek 'Zijn jullie kerels of lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi's 1940-'45' gepresenteerd in het Verzetsmuseum in Amsterdam. The Corts Foundation heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit belangwekkende boek.

thumbnail Verzetsmuseum Foto Ido Harmens

In het Verzetsmuseum werden exemplaren van het boek uitgereikt aan nakomelingen van Indische en Indonesische mensen die hebben gestreden tegen de nazi's. Eén van die nakomelingen, de bekende zanger Ernst Jansz (van de muziekband Doe Maar), sprak en zong over zijn vader Rudi die tijdens de oorlog in het verzet zat in Amsterdam. Rudi Jansz maakte deel uit van de Indische gemeenschap die al voor de oorlog in Nederland bestond. Hij werd gemobiliseerd, kwam in actie op 10 mei 1940, en raakte als gevolg van zijn verzetsactiviteiten in gevangenschap. Hij was lang niet de enige, zo blijkt uit het boek van Keppy.

Mr. P. Mijer was vice-president van het hooggerechtshof en van het hoogmilitair Gerechtshof van Nederlandse Indië, en deed in 1848 een verzoek aan de toenmalige regering in Batavia om met toestemming een aantal historische documenten in boekvorm te publiceren. Omdat deze documenten destijds al van historisch van belang waren en nog steeds zijn, heeft The Corts Foundation deze boekpublicatie van Mijer gescand en met tekstherkenning volledig digitaal doorzoekbaar gemaakt. Het doet volledig recht aan hetgeen Mijer zelf al voor ogen had, en zoals hij stelde in de inleiding van zijn publicatie: ’... met als tweeledig doel om de exacte tekst van de oudste en belangrijkste oorkonden van het voormalig koloniaal regeringsstelsel duurzamer te bewaren en om de kennis van diens hoofdbeginselen meer algemeen te verspreiden.’

IORGGHet betreft een verzameling van regeringsinstructies uit de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 die vanuit Nederland waren gericht aan de Gouverneurs-generaals en raden van Indië en opvolgende overheidsorganen. Mijer heeft destijds in het archief in Batavia naar originele manuscripten gezocht uit met name de vroege 17e eeuw, maar alleen ‘ongewaarmerkte of onderhandse’ kopieën aangetroffen. Hij heeft deze voor zijn publicatie gebruikt. Mogelijk zijn in Nederland nog de oorspronkelijke originelen in het archief van de Staten-Generaal aanwezig. Verder heeft hij een aantal instructies uit het begin van de negentiende eeuw opgenomen, een periode waarbij in Nederland grote politieke veranderingen plaatsvonden en Franse en Britse overheersing in Oostindië.

De digitale versie van deze publicatie is hier te zien en als download beschikbaar.
Mijer, Batavia (1848, 560 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 18mb]

voc shipIn de Indonesische VOC archieven liggen duizenden vermeldingen opgesloten over de scheepvaart in de 17e en 18e eeuw. Het schetst een beeld van een deel van het wereldwijde maritieme netwerk van handelsposten, en kan bestudeerd worden aan de hand van grote hoeveelheden beschikbare data uit historische manuscripten.

De dagregisters van het kasteel van Batavia zijn onderdeel van de VOC archieven bij het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI) in Jakarta, Indonesië. Deze dagregisters zijn een aantal jaar geleden gescand en online beschikbaar gemaakt door The Corts Foundation en ANRI. De 117.390 marginalia van deze handschriften zijn door de senior archivaris van ANRI Dr. Mona Lohanda uiteindelijk samengebracht in een digitaal document, dat de basis is geweest voor een online database die nadere toegang verschaft tot de scans.

De marginalia zijn korte zinnen, in de kantlijn (marge), die de tekst ernaast samenvatten. Sommige van deze marginalia bevatten namen van personen, plaatsen of schepen. Deze vormen hiermee aparte indexen en dus toegangen op de tienduizenden marginalia (zie de website sejarah-nusantara>>).

ambon

Het zijn niet alleen de grote spiegelretourschepen die tussen Batavia en het vaderland voeren met grote ladingen specerijen, porcelein, textiel en andere zaken die vermeld worden in de marginalia. Het betreft ook vele duizenden vermeldingen van andere schepen die voeren tussen Batavia en plaatsen elders in Azië, Arabië, India en vele andere landen. Ruim 7500 schepen van allerlei aard en grootte en nationaliteit.

Het filteren van alle marginalia op de scheepsnamen resulteert in een nieuw databestand met maar liefst 37.434 vermeldingen. Daarin worden niet alleen de vele scheepsbewegingen duidelijk, maar ook diverse ladinglijsten, correspondentie, verkopen en diverse scheepsrampen. Het nieuwe databestand is vrij te downloaden en beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek (Excel download hier>>).

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013