15NL TCFPCF_NL

Switch language

Nieuwsbrief

De meest recente nieuwsbrief
(Juni 2021, Engels)
is beschikbaar als download

TCF newsletter 2019

 

Bekijk ook:
nieuwsbrief 2019 November
nieuwsbrief 2019 Augustus
nieuwsbrief 2018

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

Jaarverslag

Hier kunt u het meest recente jaarverslag van The Corts Foundation downloaden.

PCF jaarverslag 2020 cover

 

Bijgaand een korte update van ons Senshi Sōsho- project, zoals op 20 augustus werd gepubliceerd op de website van Stone and Stone.

Screen Shot 09 15 20 at 0119 PM“After producing two excellent translations of Japanese histories—The Invasion of the Dutch East Indies and The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal—the Corts Foundation is well on the way to completion of the third and final volume on operations in the NEI, The Army Air Force Operations in the Invasion of the South.

Here's a report from the very talented translator, Willem Remmelink:

We are still on schedule and finished last month the translation of the main text. Now working on the maps, indices, etc.

The provisional title will be: The Army Air Force Operations in the Invasion of the South, with an addendum on the Invasion of Northern and Central Sumatra. "The translation covers the main text of Vol. 34 of the Senshi Sōsho minus the chapters on the Philippines, Malaya, and Burma, as well as chapter 4 of Vol. 5 dealing with northern and central Sumatra.

The Articles of Association of the Corts Foundation limit its activities to the area of the former Dutch East Indies, so we reluctantly had to drop the more detailed chapters on the Philippines, Malaya, and Burma. Nevertheless, the remainder of the book (the general sections and the chapters on Singapore, Palembang, and Java) give a good description of the whole campaign.

If all goes well, we hope to publish the book in the first half of 2021.


RolingMDP HTRarticleDe afgelopen jaren heeft automatische handschriftherkenning een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het nu ook geschikt genoeg is om te worden toegepast op gedigitaliseerde archieven. Een computer kan leren inmiddels leren lezen en dus ook bijvoorbeeld het 17e en 18e eeuwse nederlands uit gescande VOC bronnen. Daarmee ligt een doorbraak in het verschiet. De teksten van oude handschriften digitaal doorzoekbaar maken zal historici en andere onderzoekers helpen bij het ontsluiten van archieven.

PaperColouringSamples2

Maar niet alle archieven zijn in perfecte staat. Sommige archiefschade kan de tekstherkenning bemoeilijken.
Marco Roling (adviseur van The Corts Foundation) heeft recent onderzoek gedaan naar de toepassing van handschriftherkenning op archieven met schade, en heeft met name gekeken naar het effect van inktvraat en verkleuring. In het artikel wordt ook een aanzet gegeven om te komen tot het meten van archiefschade en het eventueel digitaal verbeteren.

Het onderzoek is vrij beschikbaar en hier te downloaden >>>

In 1926 kreeg Dr. V.I. van de Wall toestemming van het toenmalige befaamde waarnemend Hoofd van de Oudheidkundige dienst dr. P.V. van Stein Callenfell om zijn voorstel tot opname van de zogenaamde “thuynen” in en om Batavia in kaart te brengen. Dit hield in het opmeten, het vervaardigen van plattegronden, het achterhalen van de geschiedenis van de bouw en van de opeenvolgende bewoners, en tenslotte het fotograferen van (delen van ) de befaamde buitenplaatsen zelf (voor zover die nog teruggevonden konden worden). De aanzienlijke buitenplaatsen werden grotendeels aangelegd na 1730. Op het landgoed Struiswijk werden de eerste koffieplanten in Indië geplant. Javaanse zijde werd vervaardigd op “Leenhoff’s Weergade”, dankzij de eerste kweekplaats van zijderupsen.

Buitenplaatsen cover   buitenplaatsen02   buitenplaatsen01

De 2e vermeerderde druk uit 1943 van ‘Oude Hollandse Buitenplaatsen van Batavia’ is door The Corts Foundation gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Deze digitale versie is hier te zien en als download beschikbaar:
Van de Wall (1943, 175 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 14mb]

The Corts Foundation publiceert delen van relevante Japanse oorlogsbronnen. Senshi Sōsho deel 3: "The invasion of the Dutch East Indies" (2015), en deel 26: “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal” (2018) zijn eerder gepubliceert en als download op deze website beschikbaar. Delen van Senshi Sōsho 34 “Army Air Drive to the Southern Pacific Area” en Senshi Sōsho 5 “Operations in Burma” worden eind 2020 verwacht. Deze delen laten de Japanse visie op de gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog zien, en daarom is het ook goed dat de officieële Nederlandse visie hier ook wordt gedeeld.

In het standaardwerk van de Jong getiteld “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog”, dat in totaal uit veertien delen in 29 banden bestaat, zijn er drie delen gewijd aan de strijd in Nederlands-Indië. Het betreft de delen “Nederlands-Indië” 11a (1984), 11b (1985) en 11c (1986) bestaande uit vijf banden. De minister van Onderwijs en Wetenschappen verstrekte de opdracht tot het schrijven van de gehele reeks al in 1955. Het laatste deel 14 werd uiteindelijk gepubliceerd in 1991. Alle banden zijn door het NIOD reeds eerder gedigitaliseerd en online geplaatst op hun website, maar een selectie ervan is nu ook hier op de website van The Corts Foundation opgenomen vanwege de relevantie ervan voor het werk van de stichting.

Prof. dr. L. De Jong (1914- 2005) was directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (het latere NIOD) van oktober 1945 tot zijn pensionering in mei 1979. Hij is vooral bekend geworden door de 14-delige publicatie over Nederland en Nederlands- Indië in W.O.II en zijn bijdrage aan de televisieserie “De Bezetting” (1960- 1965, aflevering 16 over Indië).

ldejong  ldejong cover

In de eerste helft van deel 11a is onder meer de samenleving en het staatsbestel in Nederlands- Indië beschreven. De tweede helft beschrijft de opbouw van de defensie in Indië, tot en met de Japanse invasie. Vervolgens wordt in de eerste helft van deel 11b ingegaan op de strijd van Japan in Azië, terwijl de tweede helft zich voornamelijk richt op krijgsgevangenen en geïnterneerden en de aanloop naar de Indonesische onafhankelijkheid. Het laatste Indië-deel 11c betreft de strijdkrachten, koopvaardij, en de geheime diensten, de terugkeer naar Nederlands-Indië en de situatie na de Japanse situatie.

De digitale versie is hier te zien en als download beschikbaar:
De Jong deel 11a, eerste helft (1984, 572 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 10mb]
De Jong deel 11a, tweede helft (1984, 645 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 11mb]
De Jong deel 11b, eerste helft (1985, 516 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 11mb]
De Jong deel 11b, tweede helft (1985, 614 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 14mb]
De Jong deel 11c (1986, 758 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 18mb]

Aanvullend is het goed om hier te vermelden dat in deel 13 “Bijlagen/ Register (1988)” een overzicht van wijzigingen opgenomen. De periode 15 augustus 1945 t/m de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 is opgenomen in deel 12 “Epiloog” (1988), tweede helft. In deel 14 van de reeks “Reacties” (tweede helft) zijn onder redactie van derden het commentaar over onder meer Nederlands- Indië verzameld.

Lees meer op:
https://www.niod.nl/nl/het-koninkrijk-der-nederlanden-de-tweede-wereldoorlog/de-boeken
https://www.niod.nl/nl/download
https://www.niod.nl/nl/nieuws/heruitgave-de-bezetting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loe_de_Jong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Koninkrijk_der_Nederlanden_in_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_bezetting 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013