15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

In het internationale wetenschappelijke tijdschrift 'International Journal of Military History and Historiography' heeft Prof. Dr. Petra Groen recentelijk een artikel geschreven over het door The Corts Foundation uitgegeven deel 'De invasie van Nederlands Indië' uit de Senshi Sōsho reeks. Dit deel is uit het Japans vertaald naar het Engels door W. Remmelink en is eind 2015 verschenen bij Leiden University Press. Het artikel is hier te downloaden. Bezoek ook het tijdschrift IJMH op de website van Brill.

petragroen sm2  firstpage article petragroen  cover ijmh 

MarginaliaInfoGraph20160521Afgelopen week hebben TCF en ANRI de volledige index van marginalia online gepubliceerd van de Dagregisters van Batavia. Marginalia zijn de korte tekstsamenvattingen in de kantlijn van de pagina die dienena als een index naar de volledige handgeschreven tekst op de pagina's.

Online publicatie betekent dat een indrukwekkend aantal van 117.390 ingangen naar de 85.150 scans van folio pagina's beschikbaar zijn voor historisch onderzoek. De periode die de marginalia beslaan loopt van 1659 - 1807.

Een infographic laat de relatie zien tussen publicaties, scans en marginalia. Ontdek zelf de ware verhalen gebaseerd op primaire bronnen.

Zie: https://sejarah-nusantara.anri.go.id/marginalia/ 

 

PanjiTalesOp 28 April jongstleden bracht prof.dr.ing. Wardiman Djojonegoro, voormalig minister van Onderwijs van Indonesië, een bezoek aan dhr Kurt De Belder MA MLIS, directeur UB Leiden en dhr Roger Tol van het KITLV in het kader van het project: “Panji tales manuscripts”.

Dit bezoek werd mogelijk gemaakt door bemiddeling van The Corts Foundation. De Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), de Nationale Bibliotheek van Indonesie, onderzoekt momenteel in overleg met diverse instellingen in landen in Azie, de Universiteitsbibliotheek Leiden en The Corts Foundation de mogelijkheden voor een voordracht van de “Panji tales manuscripts” aan het World Memory Register of UNESCO.

MilitaireSpectatorEr is een Engelse vertaling verschenen van de officieuze Japanse stafstudie naar de aanval op Nederlands-Indië in 1942. Deze vertaling is een wereldprimeur. Niet eerder verscheen een deel uit de 102 delen tellende Senshi Sōsho reeks (letterlijk: oorlogsgeschiedenis serie) in een westerse taal. Hoewel de studie zwijgt over discutabele kwesties en veel bronnenkritiek vergt van de lezer heeft zij deze ook veel te bieden. 

Prof. dr. P.M.H. (Petra) Groen is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en adviseur van The Corts Foundation. Zij heeft een artikel gepubliceerd in de Militaire Spectator over de verschenen publicatie.

Het artikel is online te lezen op de website van de Militaire Spectator, of ook hier te downloaden.

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013