15NL TCFPCF_NL

Switch language

Nieuwsbrief

De meest recente nieuwsbrief
(Juni 2021, Engels)
is beschikbaar als download

TCF newsletter 2019

 

Bekijk ook:
nieuwsbrief 2019 November
nieuwsbrief 2019 Augustus
nieuwsbrief 2018

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

Jaarverslag

Hier kunt u het meest recente jaarverslag van The Corts Foundation downloaden.

PCF jaarverslag 2020 cover

 

Babad Tanah JawiBabad Tanah Jawi, De kroniek van Java

Auteur: Willem Remmelink

De verbeterde proza versie van de Babad Tanah Jawi werd oorspronkelijk opgezet door C.F. Winter Sr. (1799-1859), met het tweeledig doel om te kunnen voorzien in lees- en lesmateriaal in het Javaans en om een standaard te ontwikkelen voor formeel Javaans proza (Algemeen Beschaafd Javaans). In die tijd werd het Javaans nog vrijwel geheel in versmaten geschreven en poëzie was geen medium dat kon dienen om Java voor te bereiden op de nieuwe, moderne wereld die Java zou overspoelen.

Hoewel Winter zijn doel ook op andere wijze en via andere publicaties wist te bereiken, raakte de huidige tekst in de vergetelheid, of hij werd afgedaan als een kopie van de Meinsma tekst (Pigeaud: ‘Literature of Java’). Dit was een ongelukkige ontwikkeling. Taalkundigen misten daardoor een van de eerste pogingen om een standaard Javaanse prozastijl te ontwikkelen, terwijl historici een leesbare tekst vanuit een Javaanse optiek over de Javaanse geschiedenis vanaf het begin tot 1742 werd onthouden.

Om deze gemiste kans te herstellen en recht te doen aan de bijdragen van Winter in het ontwikkelen van de Javaanse taal, besloot de auteur deze tekst in het Javaanse schrift te publiceren met daarbij een vertaling in de Engelse taal voor het grote publiek. Hoewel historici van Java in hun onderzoek Javaanse bronnen hebben trachtten mee te nemen, blijft het van onschatbare waarde om die geschiedenis rechtstreeks door de ogen te zien van Javaanse tijdgenoten uit de 17e en 18e eeuw.

Het is een bijzondere publicatie geworden door Willem Remmelink, die er sinds de jaren negentig in eigen tijd aan heeft gewerkt.

De Open Access versie van deze publicatie is te downloaden bij OAPEN en Leids Repositorium: 

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52935

https://hdl.handle.net/1887/3274952

 

 

The Corts Foundation draagt haar taken over aan het Philippus Corts Fonds, onderdeel van de ‘Vereniging KITLV’. Leiden, 17 juni 2021

Het bestuur van The Corts Foundation heeft besloten om de werkzaamheden als zelfstandige stichting te beëindigen. Het ‘Philippus Corts Fonds’ zal de activiteiten voortzetten als onderdeel van de ‘Vereniging KITLV’ [ https://www.verenigingkitlv.nl/ ].

KITLVDe ‘Vereniging KITLV’ is eigenaar van wereldberoemde collecties (boeken, handschriften, beeldmateriaal en andere unica met betrekking tot Zuidoost-Azië en het Caribisch gebied), waarvan de zorg in juli 2014 werd toevertrouwd aan de Universiteit Leiden.

De taakstelling van het ‘Philippus Corts Fonds’ zal luiden:
“Het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen (in lokale talen en het Nederlands) in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee gebieden in de periode 1602 t/m 1949, met speciale aandacht voor de periode van de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Azië.”

Het bestuur van The Corts Foundation heeft enige jaren geleden besloten om gezien de gemoeide werkbelasting zich te bezinnen over het voortzetten van de stichting na het afronden van de statutaire hoofddoelstellingen. Te weten ten eerste: ‘het duurzaam digitaal behoud en toegankelijk maken van (1.1. miljoen) VOC- manuscripten opgeslagen bij het Arsip Nasional Republik Indonesia in Jakarta’, en ten tweede: “het onderzoeken, verifiëren, vertalen en publiceren van Japans bronmateriaal over de invasie van de Japanse strijdkrachten in 1942 in het voormalig Nederlands- Indië, resulterend in een wetenschappelijke trilogie van meer dan 1900 pagina’s.
Het is daarna mogelijk om een batig saldo vervolgens te gebruiken voor het instellen van ‘een fonds op naam’ bij een stichting, die zich richt op het gedeelde erfgoed in Indonesië.

Recentelijk heeft The Corts Foundation haar laatste (en derde) Senshi Sōsho- deel kunnen publiceren, waarmee zij het Senshi Sōsho- project naar tevredenheid kan afsluiten. Het Leiden University Office Tokyo is inmiddels opgeheven en de arbeidscontracten met de medewerkers beëindigd. In 2017 is het project ‘Data Archival System at ANRI’ formeel en succesvol afgesloten. Maar het onderhouds- en beheer van het informatiesysteem en de projectwebsite ‘Sejarah- Nusantara’ was nog steeds een verantwoordelijkheid van de stichting. Deze taken zijn onlangs ook overgedragen aan het ANRI.
Nadat het bestuur van de Philippus Corts stichting had vastgesteld, dat de in 2003 vastgestelde hoofddoelstellingen waren gerealiseerd, werd een partner geselecteerd die haar taken in de toekomst zou overnemen. Gezien de bewezen deskundigheid en ervaring m.b.t. het aandachtsgebied Azië, werd gekozen voor de ‘Vereniging KITLV’.

Logo vector PCF smallHet bestuur van The Corts Foundation is verheugd, dat de ‘Algemene Leden Vergadering van de Vereniging KITLV’ vanmiddag met instemming kennis heeft genomen van het in stellen van het ‘Phillipus Corts Fonds’. Hiermee kunnen we profiteren van de ruim aanwezige kennis en ervaring van de Vereniging KITLV bij het onderzoek van originele archiefbronnen en het vergroten van de toegankelijkheid met publicatie- en vertaalsubsidies. Bovendien zijn de tot stand gebrachte stichtingsresultaten optimaal gewaarborgd voor de toekomst.

 

 

SSdeelAirForce cover2021De Corts Foundation presenteert hierbij online de finale publicatie van vertalingen uit de Senshi Sōsho reeks, genaamd: “The Invasion of the South: Army Air Force Operations and the Invasion of Northern and Central Sumatra”.

Het ‘War History Office’ van het ‘National Defense College of Japan (tegenwoordig het centrum voor Militaire Geschiedenis van het ‘National Institute for Defense Studies’) publiceerde van 1966 en 1980 de 102-delige Senshi Sōsho (Oorlogsgeschiedenis). De nieuwste uitgave van The Corts Foundation complementeert de trilogie van Engelse vertalingen van delen van de Senshi Sōsho reeks van de Japanse operaties tegen het voormalige Nederlands- Indie (Indonesië). Het eerste deel (The Invasion of the Dutch East Indies, 2015) gaat in op de krijgsverrichtingen van het leger, het tweede deel (The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, 2018) betreft de marine operaties, en het derde deel omvat de inzet de luchtmacht van het leger.

De drie delen met gezamenlijk 1900 pagina’s bieden een ongeëvenaard inzicht in de Japanse campagne om Zuidoost-Azië en de olievelden van de Indonesische archipel te veroveren in wat toentertijd de grootste transoceanische landingsoperatie in de militaire geschiedenis van de wereld betrof. Het was ook de eerste keer in de geschiedenis, dat ondanks complexe technische en logistieke problemen luchtstrijdkrachten met een vernietigend effect over enorme afstanden werden ingezet. De opdracht van de luchtstrijdkrachten in de ‘Zuidelijke operatie’ was tweeërlei: het neutraliseren van vijandelijke luchtstrijdkrachten op de grond en in de lucht, als ook het geven van ondersteuning aan de oprukkende grondtroepen als aanvulling op en over grotere afstanden van de artillerie. De publicatie kan besteld worden bij de webshop van Leiden University Press.

Deze publicatie is te verkrijgen bij:
The Leiden University Scholarly Publications
[Download PDF >>] [Bestel een exemplaar >>]

lup logo  LeidenUniRepo  Oapen

Deze publicatie is gereviewed door Stone&Stone in California (USA) en kan hier worden gelezen >>>

Eerdere uitgave van deel 3 en deel 26 van de Senshi Sōsho serie is door The Corts Foundation in 2015 (Lees verder >>) en 2018 gedaan (Lees verder >>).

Met droefheid hebben we recent kennis genomen van het plotselinge overlijden van Mona Lohanda in Indonesië. Zij was een vooraanstaande vrouwelijke historicus en archivaris in Indonesië en vanaf 1972 werkzaam bij het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië (ANRI) met name op het gebied van de geschiedenis van Jakarta, het voormalige Batavia. Zij ontving diverse onderscheidingen voor haar bijdrage aan de Indonesische geschiedschrijving.

MonaLohandaZij werd op 4 november geboren in Tangerang, een voorstad van Jakarta. Na haar studie aan de Afdeling Geschiedenis, Faculteit Letteren, Universiteit van Indonesië vervolgde zij haar postdoctorale studie aan de afdeling Geschiedenis, School of Oriental and African Studies aan de University of London. Ze studeerde in maart 1974 af met haar proefschrift getiteld ‘The Kapitan China of Batavia 1937-1942’. Op voorstel van de Indonesische historicus Harsja Bachtiar bestudeerde Mona de geschiedenis van het Tioghoa-volk in Indonesië.

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013