15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

thai dipllet coverThe Corts Foundation is verheugd om aan te kondigen dat de publicatie genaamd "De diplomatieke correspondentie tussen het Koninkrijk van Siam en het Kasteel van Batavia tijdens de 17e en 18e eeuw' is vertaald in het Thais. Door originele Nederlandstalige correspondentie te vertalen in het Engels, Indonesisch en nu ook in het Thais wordt deze unieke correspondentie meer toegankelijk voor historici wereldwijd, en in het bijzonder nu ook in Thailand.

De belangrijke ontdekking van honderden diplomatieke brieven in het archief van het Arsip Nasional Replublik Indonesia (ANRI, het Nationaal Archief van Indonesië) leidde tot een project om een aantal van deze brieven specifiek uit te lichten. Deze schat aan unieke correspondentie tussen het Koninklijke hof in Ayutthaya en het Kasteel van Batavia laat de culturele erfenis en de economische geschiedenis zien van Zuidoost-Azië. Het is een rijke bron voor de maritieme geschiedenis van Azië, omdat het de oude inter-Aziatische handelsnetwerken betreft en de nauwe banden tussen koninkrijken in de regio.

De diplomatieke brieven zijn bewaard gebleven in de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) die de status van 'UNESCO Memory of the World' hebben gekregen in 2004. Ze hebben een beschermde status en worden beschouwd als belangrijke geschreven bronnen van wereldgeschiedenis. De correspondentie is aanwezig in de archiefserie genaamd 'Dagregisters van het Kasteel van Batavia' (1624-1807) en zijn onderdeel van de gedigitaliseerde archieven die online kunnen worden geraadpleegd op: www.sejarah-nusantara.anri.go.id .


Alle drie versies van de publicatie van de diplomatieke brieven is hier beschikbaar:
[Thaise vertaling >>]  [Engelse vertaling >>]  [Indonesische vertaling >>]

  ThaiDinner2b

 
Dit project is mogelijk gemaakt door The Corts Foundation in nauwe samenwerking met ANRI en Chulalongkorn Universiteit in Bangkok, en met financiële steun van de Nederlandse ambassade in Bangkok.


BookCoverThe Corts Foundation heeft op 24 september 2018 haar tweede Senshi Sōsho project afgerond met de publicatie door Leiden University Press in druk en Open Access van het deel getiteld "The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal". De bijeenkomst werd gehouden in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden onder grote belangstelling van genodigden en belangstellenden uit diverse landen waaronder Japan, Indonesië, Verenigde Staten van Amerika en Nederland.

Deze publicatie is te verkrijgen bij:
The Leiden University Repository

[Download PDF >>] [Bestel een exemplaar >>]

De publicatie betreft de vertaling uit het Japans in het Engels van de operaties van de Japanse marine tijdens de aanval op Nederlands-Indië aan het begin van de tweede wereldoorlog. Het boek geeft een nieuw inzicht in deze operaties, met name de operaties in de Javazee op 27 en 28 februari 1942, waarbij de geallieerde vloot onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman werd verslagen met een groot verlies aan mensenlevens. 

Dr. Willem Remmelink was verantwoordelijk voor de bewerking en vertaling, bijgestaan door een adviesraad van Japanse en Nederlandse deskundigen. Op 24 September is het eerste exemplaar van het boek overhandigd door de voorzitter van The Corts Foundation, dhr. Egbert Jacobs, aan prof. dr. Rutgers, decaan van de faculteit Humanities van de Universiteit Leiden, aan mr. Hiroshi Inomata, de ambassadeur van Japan, en dhr. Doorman, zoon van wijlen schout-bij-nacht Karel Doorman. Eveneens werden exemplaren overhandigd aan Captain Mark A. Imblum, U.S. Navy Defense and Naval Attaché, mr. Din Wahid, de culturele attaché van Indonesia, en prof. dr. ing. Wardiman Djojonegoro, voormalig minister van Onderwijs van de Indonesië.

Boekpresentatie20181003 3

lboxdehaanHet archief van de Hoge Regerinig van Batavia uit de 17e en 18e eeuw is voor een belangrijk deel gedigitaliseerd. De afgelopen jaren is door The Corts Foundation en het Nationaal Archief van Indonesie (ANRI) ruim een miljoen scans van archiefstukken gepubliceerd op de Indonesische website sejarah-nusantara.anri.go.id . 
Sluitstuk van deze jarenlange samenwerking is de recente online publicatie van 1175 kaarten en hun gegevens. Meest landmeetkundige kaarten van Batavia en omgeving geven inzicht in het landgebruik en landverdeling in die tijd.

Deze collectie is gevormd door de landsarchivaris de Haan die de kaarten uit het archief heeft gehaald en samengebracht in een aparte archiefcollectie. Deze collectie is nu gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met de beschrijvingen die de Haan zelf in het begin van de twintigste eeuw al heeft gemaakt.

De collectie is te vinden op: ANRI collectie de Haan 

 

The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal

Remmelink cover The OperationsHet “War History Office” van het “National Defense College of Japan” publiceerde tussen 1966 en 1980 een 102-delige reeks werken “Senshi Sōsho”. Deze delen geven een gedetailleerd verslag van de operaties van het Keizerlijke Japanse Leger en de Keizerlijke Japanse Marine over de Tweede Wereldoorlog. “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, deel 26 van de reeks, beschrijft de rol van de Japanse Marine tijdens de campagne om de heerschappij over de Indonesische archipel te verkrijgen. Het bevat onder meer de eerste complete Japanse analyse van de Slag in de Javazee, een veel besproken zeeslag die rampzalig eindigde voor de Geallieerden en voor de Japanners de weg naar Java opende.

The Corts Foundation (www.cortsfoundation.org) beoogt historische bronnen betreffende de Nederlandse aanwezigheid in Oost- en Zuidoost-Azië te preserveren en toegankelijk te maken voor wetenschappelijke onderzoekers en het algemene publiek. De belangrijkste projecten betreffen het duurzaam digitaal behouden van 1.1 miljoen manuscripten van VOC- archieven bij het Arsip Nasional Republik Indonesia en het vertalen in de Engelse taal van verschillende delen van de Senshi Sōsho reeks die gaan over de Japanse invasie in het voormalige Nederlands-Indië.

Nadat eerder in 2015 onder grote nationale en internationale belangstelling “The Invasion of the Dutch East Indies” (deel 3 van de Senshi Sōsho - reeks) werd uitgebracht, zal The Corts Foundation op Maandag 24 september 2018 om 15.00 uur “The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal “presenteren.

Geïnteresseerden voor de presentatie in het Groot- Auditorium van de Universiteit Leiden kunnen zich registreren door aanmelding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tijdens de presentatie zullen dr. Anita van Dissel, universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis van de Universiteit Leiden, Vice- Admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voormalig Directeur “Defensie Materieel Organisatie – DMO” van de Koninklijke Marine, en dr. Willem Remmelink, editor en vertaler van het deel, korte voordrachten geven.

De voorzitter van the Corts Foundation zal de eerste exemplaren aanbieden aan prof. Dr. M. R. Rutgers, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en aan dhr. Th. W.R. Doorman, zoon van schout-bij-nacht Karel Doorman die op 27/28 februari 1942 het geallieerde eskader tijdens de Slag in de Javazee aanvoerde.

De publicatie is financieel mogelijk gemaakt met middelen van de stichting met mede ondersteuning van de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, de Gravin van Bylandt stichting, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie- NIMH, de Suntori Foundation, de Samenwerkende Maritieme Fondsen: Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, en de Vereeniging de Prins Hendrik Stichting.

Uitgever is Leiden University Press.

Voor nu geldt: “SAVE THE DATE”.

Getekend, Egbert Jacobs
Voorzitter The Corts Foundation

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013