SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

CBF ERKEND


Switch language

Projecten

poseren resoluties henkinterview

The Corts Foundation voerde (2011 - 2018) in nauwe samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) het meerjaren project Digital Archive System at ANRI (DASA) uit, ten einde een selectie van de 17e en 18e eeuwse VOC- archieven duurzaam te digitaliseren en toegankelijk te maken. Deze archieven werden gevormd in de periode, dat de Verenigde Oostindische Compagnie haar hoofdkwartier in Batavia had gevestigd. Een groot aantal documenten is online toegankelijk gemaakt, zie sejarah-nusantara.anri.go.id. The Corts Foundation en het ANRI richtten zich hierbij op zowel het grote publiek als op wetenschappers met gedetailleerde informatie over de periode van de vroeg moderne geschiedenis van de archipel.

Het project begon op 18 mei 2011 met de ondertekening van een 'Memorandum of Understanding' tussen de Corts Foundation en het ANRI in Jakarta. Een tweede Memorandum voor de jaren 2014 – 2017 werd in oktober 2014 bekrachtigd. Het digitale archief systeem werd ontwikkeld op basis van internationale archief standaarden en digitalisatie technieken, zoals van OAIS, EAD, ISAD en Metamorfoze. Hierdoor werd gewaarborgd dat deze unieke archieven voor zowel de huidige als toekomstige generaties, in het bijzonder in Indonesie en Nederland, behouden blijven.

ondertekening  archief

Het project werd aangestuurd door een stuurgroep die bestond uit directieleden van het ANRI en bestuursleden van TCF. De stuurgroep kwam een aantal keren per jaar samen om de status van het project te bespreken en waar nodig projectbeslissingen te nemen. De dagelijkse projectleiding lag bij de 'General Representative' van TCF in Indonesie. Daarnaast adviseerde er een Adviescommissie die bestond uit wetenschappers van Indonesische universiteiten.

DASA was een multi-disciplinair project, waarin archivarissen, historici en ICT – specialisten en organisatiedeskundigen samenwerkten om het digitaliseren en het digitaal opslaan van archief informatie te realiseren. 

Tussen 2015 - 2018 realiseerde The Corts Foundation het project 'Europese Diplomatie in Azië'. Dit project omvatte onderzoek, digitalizering en de online transcriptie van Aziatische diplomatieke brieven van en naar de Hoge Regering van het Kasteel in Batavia tussen 1624 en 1807. Het project werd mede mogeijk gemaakt door financiële steun van van de Nederlandse ambassade in Jakarta, Dutch Culture, “VOC- Caemer Die Haghe”, het 'Christiaan G. van Anrooij Fonds', 'Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds' in samenwerking met 'Prins Bernhard Cultuurfonds' in Amsterdam. Dit project resulteerde in een publicatie (in Engels en Indonesisch): 'The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17th and 18th centuries: The Digital Reconstruction of a Lost Treasure'. Een deelproject daarvan werd gerealiseerd met steun van de Nederlandse Ambassade in Bangkok over: 'Royal correspndence of the Kingdom of Siam with the Supreme Government of the Dutch East India Company (VOC) in Batavia Castle in 1634 - 1765'. In samenwerking met historici van de Chulalongkorn Universiteit publiceerden we in 2018 een digitale versie (in Engels, Bahasa Indonesia en Thais) van een selectie van diplomatieke brieven van Siam.  

De website www.sejarah-nusantara.anri.go.id is de enige website op het internet waarop series gescande VOC folianten uit het archief van het ANRI online te zien zijn. De komende jaren zullen wij deze website verder onderhouden.

SejarahNusantara2

Nadere informatie over de projecten van de Corts Stichtingen kunt u verkrijgen bij de Algemeen Secretaris.

 

 

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

 ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013