15NL TCFPCF_NL

Switch language

Nieuwsbrief

De meest recente nieuwsbrief
(Juni 2021, Engels)
is beschikbaar als download

TCF newsletter 2019

 

Bekijk ook:
nieuwsbrief 2019 November
nieuwsbrief 2019 Augustus
nieuwsbrief 2018

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

Jaarverslag

Hier kunt u het meest recente jaarverslag van The Corts Foundation downloaden.

PCF jaarverslag 2020 cover

 

Mr. P. Mijer was vice-president van het hooggerechtshof en van het hoogmilitair Gerechtshof van Nederlandse Indië, en deed in 1848 een verzoek aan de toenmalige regering in Batavia om met toestemming een aantal historische documenten in boekvorm te publiceren. Omdat deze documenten destijds al van historisch van belang waren en nog steeds zijn, heeft The Corts Foundation deze boekpublicatie van Mijer gescand en met tekstherkenning volledig digitaal doorzoekbaar gemaakt. Het doet volledig recht aan hetgeen Mijer zelf al voor ogen had, en zoals hij stelde in de inleiding van zijn publicatie: ’... met als tweeledig doel om de exacte tekst van de oudste en belangrijkste oorkonden van het voormalig koloniaal regeringsstelsel duurzamer te bewaren en om de kennis van diens hoofdbeginselen meer algemeen te verspreiden.’

IORGGHet betreft een verzameling van regeringsinstructies uit de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 die vanuit Nederland waren gericht aan de Gouverneurs-generaals en raden van Indië en opvolgende overheidsorganen. Mijer heeft destijds in het archief in Batavia naar originele manuscripten gezocht uit met name de vroege 17e eeuw, maar alleen ‘ongewaarmerkte of onderhandse’ kopieën aangetroffen. Hij heeft deze voor zijn publicatie gebruikt. Mogelijk zijn in Nederland nog de oorspronkelijke originelen in het archief van de Staten-Generaal aanwezig. Verder heeft hij een aantal instructies uit het begin van de negentiende eeuw opgenomen, een periode waarbij in Nederland grote politieke veranderingen plaatsvonden en Franse en Britse overheersing in Oostindië.

De digitale versie van deze publicatie is hier te zien en als download beschikbaar.
Mijer, Batavia (1848, 560 pagina's) - [Open online viewer] [PDF - 18mb]

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013