15NL TCFPCF_NL

Switch language

Nieuwsbrief

De meest recente nieuwsbrief
(Juni 2021, Engels)
is beschikbaar als download

TCF newsletter 2019

 

Bekijk ook:
nieuwsbrief 2019 November
nieuwsbrief 2019 Augustus
nieuwsbrief 2018

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

Bestuursleden, (gast)medewerkers van de Corts Foundation en onafhankelijke onderzoekers hebben met artikelen en voordrachten bijgedragen aan de doelen en missie van de stichting en wordt hier een platform geboden om hun werk onder de aandacht te brengen. Bezoekers van deze website die een artikel willen bijdragen worden verzocht om contact op te nemen met de Algemeen Secretaris.
Artikelen die zijn geselecteerd worden als PDF op deze website van de stichting geplaatst, standaard onder de Creative Commons licentie CC-BY-NC.

cc by nd


Volledige titel: ‘Does Handwriting Text Recognition Work for Damaged Archives?'

By Marco Roling, 2020, Indepedent Research

Samenvatting

2015 DiplLetters bundle ENG coverHandschriftherkenning (HTR) wordt inmiddels op grote schaal gebruikt voor gedigitaliseerde archieven, maar tot nu toe waren experimenten vooral gericht op manuscripten met een hoge graad van preservering en leesbaarheid. Dit artikel beschrijft enkele gecontroleerde experimenten op tekstvoorbeelden met verschillende typen en gradaties van archiefschade, met als doel om hun geschiktheid te beoordelen voor HTR. 

Ook worden enkele ideeën aangedragen voor mogelijkheden om het succes van HTR te voorspellen wanneer dit wordt toegepast op grote volumes scans. Tenslotte wordt er geadviseerd om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om scans digitaal te verbeteren alvorens ze aan HTR te onderwerpen, met als doel om de resulterende transcriptie kwalitatief te verbeteren.

Lees en download de volledige versie in Engels (PDF) >>

 

 

Volledige titel: ‘New Technologies and the Practice of Early Modern Global History: Studying Connection in a Connected World'

Door Adam Clulow, 2019, in: Sixteenth Century Journal: The Journal of Early Modern Studies

Samenvatting

2015 DiplLetters bundle ENG cover

De Sixteenth Century Journal is een toonaangevend periodiek gericht op publicaties (onderzoeksartikelen en boekbeoordelingen) over de 16e eeuw. Het aandachtsgebied wordt breed geïnterpreteerd en dat geldt ook voor het tijdvak (1450-1648). Historicus Adam Clulow benadrukt in zijn artikel het belang om in een tijd van bezuinigingen bij universiteiten “New Technologies and the Practice of Early Modern Global History: Studying Connection in a Connected World” (zie de eerste aflevering van het 50e deel) te benutten.

Uitgebreid gaat hij in op de mogelijkheden die het ‘Digital Archive System at ANRI- project’ van het Arsip Nasional R.I. en de Corts Foundation (zie de website http://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/ ) biedt voor nader wetenschappelijke publicaties en onderzoek. Daarnaast beschrijft hij uitgebreid het tot stand komen van de website over het fascinerende samenzwerings-tribunaal op Ambon (zie de website https://amboyna.org/ ) en hoe de site heeft bijgedragen tot een verdere discussie over de legaliteit van de uitspraak. Het artikel wordt afgesloten met het onderstrepen van het belang van “The International Conference for Undergraduate Research” (zie https://www.icurportal.com/ ). ICUR maakt het mogelijk, dat meer dan duizend studenten van elf wetenschappelijke instellingen hun onderzoek wereldwijd in ‘real-time’ kunnen presenteren.

Clulow toont aan, hoe het gebruik van moderne technologie talloze mogelijkheden biedt die voorheen onbereikbaar waren.

Lees en download de volledige versie in English (PDF, 0.2 mb) >>

 

 

Volledige titel: ‘You Engage and Then You See’ - The Battle of the Java Sea from a Japanese Perspective

Door Dr. W.G.J. Remmelink, 2019, in: Militaire Spectator, deel 188-3, p 112-121

Samenvatting

2015 DiplLetters bundle ENG cover

Dit artikel is gepresenteerd door Willem Remmelink bij de presentatie van de Engelse vertaling van het Senshi Sosho deel 26 op 24 september 2018 in Leiden. De vertaling en de editing van het deel is uitgevoerd met projectleiding en financiële steun van The Corts Foundation.

Het deel betreft de slag in de Java zee in 1942, waarbij de geallieerde marine, onder leiding van marine officier Karel Doorman, werd verslagen door de Japanse oorlogsvloot. Het deel de zeeslag zien vanuit het perspectief van de Japanse marine en is daarmee van belang voor de WOII historici wereldwijd. 

Lees en download de volledige versie in English (PDF, 0.5 mb) >>

 

 

Volledige titel: VOC Glossary Indonesia

Door The Corts Foundation, KITLV and ANRI, 2018

Samenvatting

2015 DiplLetters bundle ENG cover

Het lezen en interpreteren van teksten uit de 17e en 18e eeuw kan uitdagend zijn vanwege het woordgebruik en de spelling die van het moderne Nederlands afwijkt. Een glossarium of termenlijst kan onderzoekers helpen om specifieke woorden te interpreteren en de herkomst te begrijpen. De VOC archieven in het Nationaal Archief van Indonesie (ANRI) bevatten talloze woorden die naast het Nederlands ook direct uit de lokale zuidaziatische regio komen en uit andere gebieden.

Mona Lohanda (senior archivaris bij ANRI) heeft een eerste selectie gemaakt van termen uit het VOC archief, met name uit de marginalia van de dagregisters. Deze termen zijn allemaal beschreven en vertaald in het Nederlands, Indonesisch en Engels. De etymologie van deze woorden (de taalkundige herkomst) is onderzocht door Dr. Tom Hoogenvorst van KITLV Leiden en deze herkomst is aan het glossarium toegevoegd. Dit maakt het glossarium tot een uniek document.

In het kader van het DASA project dat TCF en ANRI al een aantal jaar samen uitvoeren is dit glossarium tot stand gekomen. Alle resultaten zijn op de website sejarah-nusantara.anri.go.id terug te vinden en te downloaden, maar ook op deze pagina (zie hieronder). 

De volgende personen hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de realisatie van dit glossarium:

  • Dr. Mona Lohanda, senior archivaris ANRI
  • Dr. Tom Hoogervorst, Aziatisch taalkundige KITLV Leiden
  • Dhr. Marco Roling, informatie ontwerper TCF
  • Mevr. Nurhayu Santoso, indonesische vertaalster

Lees en download de volledige versie in English (PDF, 2 mb) >>

 

Volledige titel: The Diplomatic Correspondence between The Kingdom of Siam and The Castle of Batavia during the 17th and 18th centuries.

Door The Corts Foundation and ANRI, 2018

Samenvatting

2018 DiplLetters SIAM ENG coverDe selectie van brieven die zijn gescheven naar en ontvangen vanuit het koninkrijk Siam volgen op het eerste project over de 'Diplomatieke Brieven'. Aanvullende artikelen zijn geschreven over deze unieke brieven. De geselecteerde brieven zijn uitgebreid wetenschappelijk geïntroduceerd.

De Nederlandse teksten in de originele handschriften zijn vertaald in het Indonesisch en Engels en in dit geval ook in de Thaise taal, om zo toegankelijk gemaakt te zijn voor een breed publiek. De artikelen zijn gebundeld in deze publicatie. Meer informatie kan worden verkregen op de Indonesische website van Sejarah Nusantara.

Lees en download de volledige inhoud in Engels (PDF, 28 mb) >>

 

 

Door J. C. Snellen van Vollenhoven, 2017

Samenvatting

2017 IndieHerdenking2017Ter gelegenheid van de nationale herdenking op 15 Augustus 2017 van de capitulatie van Japan in de tweede wereldoorlog, heeft Joan Snellen van Vollenhoven op uitnodiging een interview gegeven aan NOS over de Japanse bezetting  van Indonesië.

Het interview werd gehouden op 3 Augustus 2017 te Bronbeek, museum en kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden.

Notities ter voorbereiding op het interview zijn van de hand van Joan Snellen van Vollenhoven en integraal beschikbaar als download >>

 

Volledige titel: The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17th and 18th centuries: The Digital Reconstruction of a lost Treasure.

Door The Corts Foundation and ANRI, 2015

Samenvatting

2015 DiplLetters bundle ENG cover

Het project van de 'Diplomatieke brieven' is onderdeel geweest van het TCF-project 'Digital Archive Systems at ANRI' (DASA) en heeft geresulteerd in artikelen die zijn geschreven over deze unieke brieven. De artikelen zijn een afspiegeling van de aard van deze meer dan 4300 brieven die naar Batavia werden gezonden gedurende decennia, en sommige van de antwoorden die daarop zijn verzonden. De brieven die zijn geselecteerd zijn uitgebreid wetenschappelijk geïntroduceerd.

De Nederlandse teksten in de originele handschriften zijn vertaald in het Indonesisch en Engels en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De artikelen zijn gebundeld in deze publicatie. Meer informatie kan worden verkregen op de Indonesische website van Sejarah Nusantara.

Lees en download de volledige inhoud in Engels (PDF, 12 mb) >>

 

redevanternateVolledige titel: De Geveinsde vrede. Eer, protocol en diplomatie in
de machtsverhouding tussen de Verenigde Oost-Indische Compagnie en Ternate
omstreeks 1750

Door Dr. Hendrik E. Niemeijer

(© H.E. Niemeijer, Mei 2012)

Samenvatting

Dit artikel handelt over de relatie tussen het bestuur van de VOC van Ternate (het Noordelijke Molukse specerijen eiland) en de Sultan van Ternate in de 18e eeuw. Formeel was dat een verhouding tussen een overheerser (de VOC) en diens vazal, de Molukse heerser. Hoewel deze problematische verhouding bol stond van politieke manipulaties en militaire bedreiging van het lokale Fort Oranje, was er ook een politiek-culturele dimensie in de wederzijdse relaties. In een specifiek politiek-cultureel klimaat was er ruimte voor ere-medailles, protocol, rituele uitwisseling van geschenken en ceremonie dat aanzienlijk bijdroeg tot het voorkomen van conflicten. De auteur beargumenteert dat het lokale diplomatieke 'systeem van contact', beïnvloed door een feodale relatie, de basis vormde van het 18e eeuwse Nederlandse kolonialisme. De grote hoeveelheid kruit dat Jan Compagnie verschoot in Fort Oranje in de 18e eeuw had geen schadelijk doel, maar was voor saluut aan de passerende zeilende lokale heersers. Thee bezoeken, ceremoniële afspraken, verjaardagsfeestjes in de tuin van de Compagnie gaven ruimte voor culturele uitwisseling die de 'Theatrale vrede' moesten bevorderen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in PDF (English, 1.3mb) >>

 

ArtikelHN IIASVolledige titel: Nieuwe ontdekkingen over de maritieme en diplomatieke geschiedenis van Zuidoost-Azië 1600-1800

Door Dr. Hendrik E. Niemeijer

(© H.E. Niemeijer, Maart 2015)

Samenvatting

In dit artikel in de nieuwsbrief van het 'International Institute of Asian Studies' (IIAS) gaat Niemeijer in op de website www.sejarah-nusantara.anri.go.id en de VOC-archieven die daarop worden gepubliceerd in een samenwerkingsproject tussen The Corts Foundation (TCF) en Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Op de website staan niet alleen scans, maar ook toegangen op de gedigitaliseerde series. In die toegangen zijn inmiddels duizenden diplomatieke brieven aangetroffen die meer inzicht kunnen geven in de diplomatieke betrekkingen tussen inheemse vorsten en de Hoge Regering in Batavia. Deze index van brieven is eind 2014 online geplaatst met een geografische visualisatie en een achttal bijbehorende artikelen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in PDF (English, 1mb) >>

De volledige editie van de nieuwsbrief van IIAS is ook als PDF-download beschikbaar.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013