15NL TCFPCF_NL

Switch language

DASA eindrapport 2018

Het DASA project is afgerond in 2018, en het eindrapport opgeleverd aan het Asip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Download het document hieronder om te lezen over de resultaten van het project.

 

2018 DASA Final Report cover

 

DASA brochure

De promotie brochure van het DASA project is beschikbaar als download hieronder (Engels).

 

2018 DASA Final Report cover

 

Open Data Bestanden

marginalia

Het DASA project heeft een aantal grote datasets gerealiseerd, die delen van het VOC archief in Indonesië toegankelijker maken. Deze datasets zijn gepubliceerd op de indonesische website sejarah-nusantara, maar de data is hier ook te downloaden voor eigen gebruik. Het betreft open data, onder de creative commons licentie.

creativecommons


> Realia (47.467 records) zijn een onderwerpstoegang op 332 delen resolutieboeken
download csv button


> Bijlagen Resolutieboeken (1213 records) zijn een toegang op zes delen van 763 bijlagen resolutieboeken

download csv button


> Plakaatboeken (10.893 records) zijn een toegang op zestien delen plakkaten

download csv button


> Marginalia (117.390 records) zijn een toegang op 167 delen dagregisters van Casteel Batavia

download csv button


> Diplomatieke brieven (8568 records) zijn een speciale toegang op 167 delen dagregisters van Casteel Batavia

download csv button brieven
download csv button vorsten
download csv button plaatsen


Corpus Diplomaticum (1193 records) zijn een toegang op zes delen contracten

download csv button contracten
download csv button personen
download csv button plaatsen


> Collectie De Haan (1175 records) zijn een toegang op land- en perceelkaarten

download csv button

De Haan publicaties

Landsarchivaris F. de Haan heeft in het begin van de 20e eeuw imposante werken uitgegeven en de kaartencollectie gevormd.

 

The Corts Foundation heeft de vier delen 'Priangan' en de drie delen 'Oud Batavia' opnieuw gescand en doorzoekbaar gemaakt en ook de kaartencollectie bij ANRI in Jakarta online gepubliceerd.

 

 

Lees verder ...
- artikel Priangan
-
 artikel Oud Batavia 
- artikel Kaartencollectie

En ook ...

- artikel Corpus Diplomaticum

 

resoluties 

The Corts Foundation voerde (2011 - 2018) in nauwe samenwerking met het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) het meerjaren project Digital Archive System at ANRI (DASA) uit, ten einde een selectie van de 17e en 18e eeuwse VOC- archieven duurzaam te digitaliseren en toegankelijk te maken. Deze archieven werden gevormd in de periode, dat de Verenigde Oostindische Compagnie haar hoofdkwartier in Batavia had gevestigd. Een groot aantal documenten is online toegankelijk gemaakt op de website sejarah-nusantara.anri.go.id . The Corts Foundation en het ANRI richtten zich hierbij op zowel het grote publiek als op wetenschappers met gedetailleerde informatie over de periode van de vroeg moderne geschiedenis van de archipel.

Het project begon op 18 mei 2011 met de ondertekening van een 'Memorandum of Understanding' tussen de Corts Foundation en het ANRI in Jakarta. Een tweede Memorandum voor de jaren 2014 – 2017 werd in oktober 2014 bekrachtigd. Het digitale archief systeem werd ontwikkeld op basis van internationale archief standaarden en digitalisatie technieken, zoals van OAIS, EAD, ISAD en Metamorfoze. Hierdoor werd gewaarborgd dat deze unieke archieven voor zowel de huidige als toekomstige generaties, in het bijzonder in Indonesie en Nederland, behouden blijven.
archief

Het project werd aangestuurd door een stuurgroep die bestond uit directieleden van het ANRI en bestuursleden van TCF. De stuurgroep kwam een aantal keren per jaar samen om de status van het project te bespreken en waar nodig projectbeslissingen te nemen. De dagelijkse projectleiding lag bij de 'General Representative' van TCF in Indonesie. Daarnaast adviseerde er een Adviescommissie die bestond uit wetenschappers van Indonesische universiteiten.

DASA was een multi-disciplinair project, waarin archivarissen, historici en ICT – specialisten en organisatiedeskundigen samenwerkten om het digitaliseren en het digitaal opslaan van archief informatie te realiseren. 

Tussen 2015 - 2018 realiseerde The Corts Foundation het project 'Europese Diplomatie in Azië'. Dit project omvatte onderzoek, digitalizering en de online transcriptie van Aziatische diplomatieke brieven van en naar de Hoge Regering van het Kasteel in Batavia tussen 1624 en 1807. Het project werd mede mogeijk gemaakt door financiële steun van van de Nederlandse ambassade in Jakarta, Dutch Culture, “VOC- Caemer Die Haghe”, het 'Christiaan G. van Anrooij Fonds', 'Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds' in samenwerking met 'Prins Bernhard Cultuurfonds' in Amsterdam. Dit project resulteerde in een publicatie (in Engels en Indonesisch): 'The Diplomatic Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17th and 18th centuries: The Digital Reconstruction of a Lost Treasure'. Een deelproject daarvan werd gerealiseerd met steun van de Nederlandse Ambassade in Bangkok over: 'Royal correspndence of the Kingdom of Siam with the Supreme Government of the Dutch East India Company (VOC) in Batavia Castle in 1634 - 1765'. In samenwerking met historici van de Chulalongkorn Universiteit publiceerden we in 2018 een digitale versie (in Engels, Bahasa Indonesia en Thais) van een selectie van diplomatieke brieven van Siam.  

SejarahNusantara2

De website sejarah-nusantara.anri.go.id is de enige website op het internet waarop series gescande VOC folianten uit het archief van het ANRI online te zien zijn. Het betreft scans van series uit het subarchief Hoge Regering, dat onderdeel is van het VOC-archief naast andere subarchieven zoals het archief van de Notarissen, Weeskamer en Schepenbank.

In onderstaande grafiek links staan deze subarchieven in hun onderlinge verhouding weergegeven. Rechts een overzicht van de inventarisnummers van Hoge Regering die zijn gescand en gepubliceerd (PDF-download).

voc archives sizes HR coverage 2018


Harta Karun - Verborgen schatten uit de ANRI VOC archieven
De klikbare artikelen hieronder zijn gebaseerd op originele manuscripten uit de archieven bij ANRI en zijn gepubliceerd gedurende het DASA project. Elk artikel is geïntroduceerd door een historicus, vertaald en getranscribeerd (ook in het Indonesisch). De artikeldocumenten zijn te downloaden zonder rechten. 
Het gehele overzicht kan worden geraadpleegd op de the website van sejarah-nusantara.

Harta Karun no.1, 18 May 1684 Harta Karun no.2, 20 March 1697 Harta Karun no.3, 10 February 1700 Harta Karun no.4, 5 May 1705 Harta Karun no.5, 2 November 1689 Harta Karun no.6, 20 January 1701 Harta Karun no.7, 26 April 1713

Harta Karun no.8, 14 July 1695 Harta Karun no.9, 1 March 1701 Harta Karun no.10, 11 September 1714 Harta Karun no.11, 6 March 1686 Harta Karun no.12, 28 January 1696 Harta Karun no.13, 20 April 1697 Harta Karun no.14, 18 December 1699

Harta Karun no.15, 4 October 1709 Harta Karun no.16, 21 July 1700 Harta Karun no.17, 1 January 1697 Harta Karun no.18, 27 January 1683 Harta Karun no.19, 12 February 1689 Harta Karun no.20, 19 February 1704 Harta Karun no.21, 2 March 1641

Harta Karun no.22, 1 December 1668 Harta Karun no.23, 27 April 1674 Harta Karun no.24, 31 March 1719 Harta Karun no.25, 9 March 1730 Harta Karun no.26, 22 March 1735 Harta Karun no.27, 29 March 1740 Harta Karun no.28, 13 January 1769


 DASA infograph 20190730 sm

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013