15NL TCFPCF_NL

De 'Philippus Corts Stichting', in het buitenland werkzaam onder de benaming 'The Corts Foundation', beoogt bij te dragen aan het bewaren van het Nederlandse verleden in Oost- en Zuidoost Azië. Daartoe voert de Stichting op dit moment twee grote projecten uit: “het duurzaam digitaal behoud van VOC-archieven in Jakarta” en “de vertaling van Japans bronmateriaal over de oorlog in het voormalige Nederlands - Indië”.

Het unieke behoudsproject op het gebied van VOC-archieven betreft de vroegmoderne geschiedenis van Indonesië. De periode dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie daar actief was. In deze unieke archieven, die een onderdeel vormen van het "UNESCO Memory of the World Register", vinden we een schat aan informatie over de bevolking, het land en cultuur, maar ook de maritieme handel en scheepvaart in Zuidoost-Azië. De ambitie van de stichting is om door historici geselecteerde delen van dit VOC- archief, bestaande uit naar schatting tien miljoen pagina’s, binnen de financiële en technische grenzen zoveel mogelijk te digitaliseren en te publiceren. Wij zijn daar met succes sinds 2009 mee onderweg.

Een aantal series zijn door de stichting geheel gescand en online gepubliceerd, waaronder de Dagregisters van Batavia, Diplomatieke brieven, Brieven Inlandse vorsten, en de Resoluties van Batavia. Hiermee wordt bijgedragen aan het lange termijn duurzaam digitaal behoud en het beschikbaar stellen van werelderfgoed-archief en het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië en de VOC.
Een tweede project betreft het vertalen in het Engels van de officiële Japanse verslaglegging van de oorlog in Oost- en Zuid- Oost Azië, en in de Stille Oceaan. 

De stichting is een niet-commerciële organisatie en werkt voor het algemeen belang. De stichting is in 2003 opgericht met het doel om het vermogen van Kees Corts veilig te stellen en om zijn initiatieven m.b.t. wetenschappelijk onderzoek van de Tweede Wereldoorlog en het behoud van de VOC-archieven te Jakarta te verwezenlijken.

De stichting is in Nederland geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in overeenstemming met artikel 633 van de Nederlandse belastingwetgeving van 2001. In Japan werkt The Corts Foundation met inachtneming van vigerende wetgeving en jurisprudentie die van toepassing is op een 'non profit organisatie' (N.P.O). In Indonesië is The Corts Foundation was erkend als een 'Niet Governementele Organisatie' (NGO).

De stichting is per 31 mei 2021 in liquidatie, nu haar taken en vermogen zijn overgedragen aan het ‘Philippus Corts Fonds’, onderdeel van de Vereniging KITLV. De secretaris van het bestuur zal gedurende zeven jaar alle digitale en fysieke verantwoordingen aanhouden, en als ‘vereffenaar’ acteren, ingeval van vragen van de Belastingdienst, crediteuren dan wel andere relaties.

 

Leden van het bestuur 

van The Corts Foundation
(In liquidatie)

 

Mr. Egbert Jacobs

Voorzitter

Joan C. Snellen van Vollenhoven

Algemeen secretaris

Drs. Joop Baars

Penningmeester

Mr. K. van Duijn

Bestuurslid

Dr. Alicia Schrikker

Bestuurslid

Nico A.M. Vriend MA

Bestuurslid

Esther P.M. Zwinkels MA

Bestuurslid

Consultants

 

Dr. Willem G.J. Remmelink

Eindredacteur Senshi Sosho

Marco D.P. Roling MA

Informatie Analist en ICT Adviseur

 

Academische advies commissie Senshi Sosho

 

Lt. gen. rtd. dr. D. Starink

Dr. Petra M.H. Groen

Vice admiraal b.d. Matthieu J.M. Borsboom

Lt. gen. rtd. G. Jan Folmer

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013