SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

Switch language

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

De Haan publicaties

Landsarchivaris F. de Haan heeft in het begin van de 20e eeuw imposante werken uitgegeven en de kaartencollectie gevormd.

 

The Corts Foundation heeft de vier delen 'Priangan' en de drie delen 'Oud Batavia' opnieuw gescand en doorzoekbaar gemaakt en ook de kaartencollectie bij ANRI in Jakarta online gepubliceerd.

 

 

Lees verder ...
- artikel Priangan
-
 artikel Oud Batavia 
- artikel Kaartencollectie

En ook ...

- artikel Corpus Diplomaticum

 

CBF ERKEND


 

zeeuwsekaarten2

Ruud Paesie

Zeeuwse kaarten voor de VOC; Het kaartenmakersbedrijf van de kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw  

Walburg Pers  Zutphen, 2010  

104 pp. ISBN 978.90.5730.678.5

 

Synopsis

De kaartenmakers van de VOC waren in de 17e en de 18e eeuw verantwoordelijk voor zowel het maken als het voorzien van de zeelieden van nautische kaarten. Er is veel geschreven over de befaamde Amsterdamse kaartenmakers Blaeu en De Graaf, hetgeen de indruk geeft dat deze kaarten alleen gemaakt werd in de hoofdstad. Maar dit is bij lange na niet correct; zo beschikte bijvoorbeeld de zogenaamde "Kamer van Zeeland" over haar eigen kaartenmakers. De maritieme historicus Ruud Paesie heeft hierover gedurende een lange periode een onderzoek uitgevoerd en publiceert zijn bevindingen in dit boek.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013