SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

Switch language

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

De Haan publicaties

Landsarchivaris F. de Haan heeft in het begin van de 20e eeuw imposante werken uitgegeven en de kaartencollectie gevormd.

 

The Corts Foundation heeft de vier delen 'Priangan' en de drie delen 'Oud Batavia' opnieuw gescand en doorzoekbaar gemaakt en ook de kaartencollectie bij ANRI in Jakarta online gepubliceerd.

 

 

Lees verder ...
- artikel Priangan
-
 artikel Oud Batavia 
- artikel Kaartencollectie

En ook ...

- artikel Corpus Diplomaticum

 

CBF ERKEND


 

avondschot

Joop J. de Jong

Avondschot, Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium

Boom, 2011

786 pp. ISBN 978-94-6105-270-4


Synopsis

Na een conflict van vier jaar verleende Nederland aan Indonesië zijn onafhankelijkheid in 1949. Het verlies van Nederlands Indië werd in Nederland als traumatisch ervaren. Het overdragen van de soevereiniteit werd als een dictaat van de gehele wereld beschouwd. De auteur beschrijft deze extreem complexe periode, waarin de diverse strijdende partijen ( Indonesische republikeinen, Nederlanders en Amerikanen) moesten handelen, gedetailleerd. Hij verrast de lezer met opmerkelijke conclusies op basis van een overvloed van nieuw archiefmateriaal. Een van zijn bevindingen is de veronderstelling, dat Nederland zelf in staat was zich te ontworstelen uit dit Indonesisch moeras in weerwil van de verwachtingen van de internationale opinie. De zienswijze van De Jong over het optreden van de Nederlandse militairen is zeer verrassend. Hoewel zij in eerste instantie tekortschoten, droegen hun acties op langere termijn bij aan het succes van de uiteindelijke onderhandelingen.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013