SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

Switch language

Project downloads

Bekijk ook onze project pagina's voor meer informatie en documenten en data die downloadbaar zijn:

 

DASA
Senshi Sōsho

 

military history1

De Haan publicaties

Landsarchivaris F. de Haan heeft in het begin van de 20e eeuw imposante werken uitgegeven en de kaartencollectie gevormd.

 

The Corts Foundation heeft de vier delen 'Priangan' en de drie delen 'Oud Batavia' opnieuw gescand en doorzoekbaar gemaakt en ook de kaartencollectie bij ANRI in Jakarta online gepubliceerd.

 

 

Lees verder ...
- artikel Priangan
-
 artikel Oud Batavia 
- artikel Kaartencollectie

En ook ...

- artikel Corpus Diplomaticum

 

CBF ERKEND


 

hniemeijergerajaprotestan

Hendrik E. Niemeijer

Arsip Pengurus Gereja Protestan di HindiaBelanda / Indonesia (GPI) 1844-1950

Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia, 2010

232 pp. ISBN 978-979-3914-69-5

 

Synopsis

De Protestantse Kerk in Nederlands- Indië, die de oudste kerkgemeenschap van Azie vormt, gaat meer dan 400 jaar terug in de geschiedenis. Indonesische christenen beschouwden het een lange tijd als een bolwerk van witte supremacie. De Christenen van Maluku, de Minahassa en Timor streefden naar geestelijke autonomie. De centrale kerkelijke autoriteiten in Batavia stemden in 1934 en 1935 in met synode verkiezingen in Ambon en Tomohon. De kerken van Timor en West- Indonesie verkregen in 1947 en 1948 eveneens autonomie. De Japanse bezetting en de tijd van de Indonesische revolutie betekenden een keerpunt in de geschiedenis van het Christendom in Indonesië.

Dit boek is gebaseerd op onderzoek van de kerkelijke archieven, die zijn opgeslagen in het Arsip Nasional Republik Indonesia te Jakarta. Het boek gaat tevens in op verschillende documenten die zijn opgesteld over de Protestantse kerk gedurende de Japanse bezetting (1942- 1945). Deze documenten zijn digitaal raadpleegbaar op www.sejarah-gpi.org.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013