15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

Het Corts huis, waar The Corts Foundation formeel is gevestigd, staat in de Westerstraat 158 in Enkhuizen. Het is een historisch monument dat dateert uit 1617. In het 'Kohier der verpondinge van de huysen en timmeringe der stede Enckhuysen' uit 1630 staat Pieter Sweerszoon van Tol vermeld, die als 'ijsercramer' een zaak in ijzerwaren drijft met als benaming: 'In 't HEERTIJSER'.

De grootvader van Kees Corts hield als gemeentetandarts hier praktijk. Kees Corts verbleef met zijn ouders, indien op verlof (uit Indonesië) in Nederland in dit huis. The Corts Foundation heeft het historisch pand in eigendom en draagt zorg voor het behoud. De decoratieve ornamenten op de gevel schitteren nu zij in de originele kleuren zijn hersteld.

Topgevel Corts huis te EnkhuizenHet Corts huis heeft een klassieke gevel, dat een schild toont met het jaar 1617. De gevel heeft in het fries de heraldieke tekenen van het huis van Oranje en West-Friesland.

De reliëfs in de top sectie van de gevel zijn de leeuw in de Hollandse tuin met de aanduiding 'Hollandia' aan de linkerkant, en iconografie van Genesis 20 met de aanduiding 'Dit is Jacobs Waterput' aan de rechterkant. De Hollandse tuin was een populair thema in de 17e eeuw en refereert aan de lange onafhankelijksheidstrijd van de Hollanders tegen de Spanjaarden. Helemaal bovenaan in de gevel de Maagd van de stad Enkhuizen is afgebeeld. 

De bouwhistoricus Gerrit Vermeer heeft in 2016 een beschrijving gemaakt van het pand met details over de geschiedenis en bouwkundige elementen. Dit rapport is hieronder te downloaden:

Cortshuis GVermeer2016  cortshuis

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013