SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 4 5 6 14NL

ArtikelHN IIASVolledige titel: Nieuwe ontdekkingen over de maritieme en diplomatieke geschiedenis van Zuidoost-Azië 1600-1800

Door Dr. Hendrik E. Niemeijer

(© H.E. Niemeijer, Maart 2015)

Samenvatting

In dit artikel in de nieuwsbrief van het 'International Institute of Asian Studies' (IIAS) gaat Niemeijer in op de website www.sejarah-nusantara.anri.go.id en de VOC-archieven die daarop worden gepubliceerd in een samenwerkingsproject tussen The Corts Foundation (TCF) en Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Op de website staan niet alleen scans, maar ook toegangen op de gedigitaliseerde series. In die toegangen zijn inmiddels duizenden diplomatieke brieven aangetroffen die meer inzicht kunnen geven in de diplomatieke betrekkingen tussen inheemse vorsten en de Hoge Regering in Batavia. Deze index van brieven is eind 2014 online geplaatst met een geografische visualisatie en een achttal bijbehorende artikelen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in PDF (English, 1mb) >>

De volledige editie van de nieuwsbrief van IIAS is ook als PDF-download beschikbaar.

 

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Met name:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 Engelbert van Bevervoorde-Van Heyst Fonds

 

UniLeidenLogo2


Met name:
Isaac Alfred Ailion Foundation

 

CGHDlogo

 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds 

 ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013